top of page

İlaç Lojistiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İlaç ve tıbbi malzemelerin taşınmasından siparişlerin zamanında teslim edilmesine kadar, farmasötik lojistik sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Lojistik operasyonların verimli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için dikkat edilmesi gereken hususları bilmek önemlidir. Bu blogda, endüstri standartlarını ve yönetmeliklerini karşılamak için farmasötik lojistik söz konusu olduğunda nelerin dikkate alınması gerektiğine bir göz atacağız.İlaç Lojistiği Nedir?

İlaç lojistiği, ilaçlar ve tıbbi ekipmanlar gibi farmasötik ürünler için taşımacılığın organize edilmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi sürecidir. Geniş anlamda, üreticilerden toptancılara ve perakendecilere uluslararası soğuk zincir ilaç ihracatını kapsar. Bozulmayı azaltmaya, sıcaklık kontrolü sağlamaya ve en az hasarla hızlı teslimat sağlamaya yönelik çabaları içerir. İlaç endüstrisi, müşterilerine etkili tedaviler sunabilmek için bu tutarlı tedarik zinciri yönetimine büyük ölçüde güvenmektedir.

Bir farmasötik lojistik sağlayıcısını değerlendirirken, sunulan hizmetler açısından çok yönlülüğü; müşterilerin özel ihtiyaçları için özel çözümleri; farklı ürün türlerini ele alma deneyimini; küresel erişimi; maliyet etkinliğini; müşteri hizmetlerini; depolama tesislerini ve nakliye uzmanlığını hesaba katmak önemlidir. Birçok şirket hava taşımacılığı veya deniz taşımacılığı gibi belirli alanlarda uzmanlaşmıştır, bu nedenle sağlayıcınızı seçerken uzmanlarla çalışmayı düşünebilirsiniz.

Hizmeti sunan şirketin nakliye güvenliği, ihracat kontrolleri ve çevre koruma standartlarıyla ilgili tüm yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak da önemlidir. Şirketler, aşılar ve ilaçlar gibi hassas ürünlerin uygun elleçleme prosedürleri hakkında müşterilerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Ayrıca, yanlış elleçlemeden kaynaklanan herhangi bir hasar ciddi mali kayıplara neden olabileceğinden, elleçleme süreçlerinde iyi uygulama sergileyebilmelidirler.


Soğuk Zincir İlaç Lojistiği Nasıl Yapılır?

Soğuk zincir farmasötik lojistiği, ilaç ihracatını sınır ötesine gönderirken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur. Ürünün yalnızca çıkış noktasından teslimata ve gümrüğe kadar takip edilmesi gerekmez, aynı zamanda yolculuk boyunca düzenlenmiş bir sıcaklıkta kalması da gerekir. Bu görevi yerine getirebilmek için şirketlerin güvenilir sıcaklık kontrollü nakliye ve depolamaya erişimi olmalıdır.


Sıcaklık kontrollü konteynerler, soğuk zincir ilaçlarının ve belirli çevresel koşullar gerektiren diğer ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu konteynerler çeşitli boyutlarda, farklı yalıtım türlerinde ve iklim kontrollerine sahiptir. Sevk edilen ilaç veya ürünün türüne bağlı olarak, hassas ürünler için UV koruması veya uzun süreli depolama için nem kontrolü gibi belirli gereklilikler gerekli olabilir.


Soğuk zincir ilaç lojistiği ile ilişkili maliyetler, ilgili sevkiyatın yeri, hacmi ve süresine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Şirketler uluslararası sevkiyatları planlarken paketleme, taşıma, sıcaklık düzenlemesi, sigorta ve depolama ile ilgili maliyetleri hesaba katmalıdır. Ayrıca, yerel makamlar tarafından talep edilen geçerli ithalat/ihracat ücretlerini de hesaba katmalıdırlar.


Soğuk zincir ilaç lojistiğini içeren nakliye görevlerinin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için şirketler genellikle bu hizmetleri deneyimli üçüncü taraflara yaptırır. Örneğin, birçok kuruluş paketleme, etiketleme ve özel olarak tasarlanmış sevkiyat seçenekleri dahil olmak üzere kapsamlı çözümler sunan yerine getirme merkezlerini kullanmayı tercih etmektedir.Comments


bottom of page